ÖNEMLİ RAKAMLARLA ARAŞTIRMA & İNOVASYON

ÖNEMLİ RAKAMLAR

 • 2016 yılında Araştırma ve İnovasyon için 850 Milyon Euro yatırım yapıldı.
 • 2016 yılında 473 patent tescil ettirildi.
   

ÇALIŞANLAR

 • Araştırma&İnovasyon'da 3870 çalışan
 • 30 bilim dalı (biyoloji, kimya, fizik, optik, mikrobiyoloji, istatistiksel analiz , biyoenformatik, etnoloji, sosyoloji, dermatoloji…)
 • Araştırma&İnovasyon'da çalışan 60 farklı milliyetten insan
   

ORGANİZASYON

 • 1 dünya merkezi (Fransa)
 • 6 bölgesel merkez (Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Hindistan ve Brezilya)
 • 18 araştırma merkezi
 • 16 değerlendirme merkezi
 • 52 bilimsel ve teknik mevzuat departmanı

​Küresel Araştırma ve İnovasyon bölgelerinin haritasına bakın