L'Oréal, tüm dünyada toplumun her kesiminden insanlara yönelik ürünler geliştirir. Ürünlerimizin her kültürün farklı güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına uygun olmalarını sağlamak için ekiplerimiz de tıpkı dünyada olduğu gibi çeşitli ve kapsayıcı olmalı.

Bu hedefimize ulaşmak için, her etnik kökenden, sosyal alt yapıdan, din, cinsiyet, yaştan ve engelli olmalarından bağımsız olarak tüm insanların  kucaklandığı ve kendini değerli hissettiği iş yerlerini destekleriz. Herkesin gelişip büyüyebildiği bir ortam, kuruluşumuzun da dünyanın her yerinde gelişip büyüyeceği anlamına gelir.

Şirketimiz bünyesinde, tüm toplumlarda ve her kıtada tüm çeşitliliği ile insan L'Oréal için değerlidir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık yönünde önemli adımlar attık ve başarılarımızla tanındık. Fakat daha yolumuz var ve hedeflerimiz üç bölümden oluşmaktadır:
    • Her seviyede cinsiyet eşitliğinin sağlanması
    • Ekiplerimize daha fazla engellinin dâhil edilmesi
    • Her etnik kökenden ve sosyal altyapıdan insana fırsat tanınması