CİNSİYET

20102016

Üst yönetimde
kadınlar

İcra
Komitesi

21%

33%

Yönetim
Komitesi

39%

48%

Global Marka
Genel
Müdürleri

43%

58%

Kadınların
kariyer gelişimi

Terfiler

61%

70%

Eğitimler

59%

65%

Expatlar

34%

42%

Toplam
iş gücü

64%

70%

Orta kademe
yönetim

59%

60%

Yönetim
kurulu üyeleri

21%

46%

Fransa kadın-erkek
maaş farkları

*Yöneticiler. Yapısal etkiler ve emsaller

3.5%*

2009 yılından bu yana L'Oréal INED
(Ulusal Demografi Çalışmaları Enstitüsü)
ile Fransa'daki yıllık maaşların analizi üzerine bir araştırma yürütüyor.

SERTİFİKALAR

L’Oréal birkaç yıldır cinsiyet eşitliği konusunda etkili bir politika uyguluyor. Grup, alınan çeşitli aksiyonların ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 2011 yılında, faaliyet gösterdiği ülkelerin yarısında (toplam iş gücünün %56’sını temsil edecek şekilde) aşağıdaki kuruluşlar ile sertifikalandırma süreçleri yürütüyor:

EDGE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Global İş Sertifikasyon Standardı)

GEEIS (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Avrupa ve Uluslararası Standart)

30ÜLKE

 • Avustralya
 • Brezilya
 • Kanada
 • ABD
 • Hindistan
 • Filipinler
 • Rusya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Macaristan
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • UK

ENGELLİLİK

L’Oréal bünyesinde çalışan
toplam engelli kişi sayısı*1,010

*Doğrudan istihdam

Engelli kişi
istihdam etme
konusunda yasal zorunluluk
bulunan ülke sayısı

35

Fransa'da

2010

2016

4.33% 4.90% Doğrudan istihdam
5.44% 6.27% Toplam istihdam

MİLLİ VE ETNİK KÖKEN

Tüm çalışanlar içinde
farkllı milliyet sayısı 162

Amerika'da

Çok kültürlü çalışan yüzdesi

37 %

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

Kariyer gelişimi
yatırımları

78m€*

*Kozmetik sektörü
çalışan sayısı

Odak noktası

"Çeşitlilik ve Kapsayıcılık"
eğitimi alan çalışan sayısı

25 000'in üzerinde

Geri bildirim ve çalışma
şekillerimizi geliştirmek
amaçlı yıllık çalışan anketi

%80'den fazla
çalışan katıldı.