1/ BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ KURULUŞLAR

EDGE

EDGE (Cinsiyet Eşitliği İçin Global İşletme Sertifikasyonu Standardı), cinsiyet eşitliği için dünyanın önde gelen değerlendirme yöntemini ve işletme sertifikasyonu standartlarını geliştirmiştir. EDGE sertifikasyon süreci, kuruluşların kadınlar ve erkekler için ideal bir işyeri oluşturmalarına ve cinsiyet eşitliği fırsatından yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EDGE yöntemi, beş ana konuyu kapsamaktadır: eşdeğer iş için eşit ücret, işe alım ve terfi, liderlik geliştirme eğitim ve danışmanlığı, esnek çalışma programları ve şirket kültürü.

L’Oréal ile Ortaklık
L’Oréal, 2014 yılında, Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer ülkelerdeki şubeleri için EDGE sertifikasyon sürecini başlattı. EDGE, 2017 yılında, Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Rusya için sertifikasyon yeniledi.
 

 

GEEIS

GEEIS (Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve Uluslararası Standardı), bir grup Avrupa ve uluslararası şirket tarafından oluşturulan bir değerlendirmedir. Amacı cinsiyet eşitliğini geliştirmeye, yönetmeye ve teşvik etmeye yönelik en etkili yöntemleri belgelemek ve ilan etmektir. 
GEEIS belgesi, bu amaca bağlı kalmak isteyen, bunu İK stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren ve ayrıca girişimlerini bağımsız bir kuruluş tarafından kayda geçirmek ve onaylatmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. 2010 yılında Avrupa'da kurulan GEEIS belgesi, 2016 yılında tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L’Oréal, GEEIS denetimlerini yürüten kuruluş olan Arborus Fund'ın kurucu üyelerinden biridir. L'Oréal’in amacı, kadın ve erkek arasındaki eşitliğin Grubun İK politikalarına uygun yöntemlerle hayata geçirilmesini sağlamaktır. Şu anda 23 L'Oréal yan kuruluşu ve L'Oréal Corporate, GEEIS onaylıdır. 

 

EQUILEAP

Equileap, yatırım, bağış ve bilgi birikimini kaldıraç olarak kullanarak işyerinde cinsiyet eşitliğini hızlandırmak için kurulmuştur. Kuruluşun Küresel Cinsiyet Eşitliği Sıralaması, 23 ülkede 2 milyar ABD dolarının üzerinde bir piyasa değerine sahip olan 3048 küresel şirketi değerlendirmektedir. Sıralamalarda ücret, liderlik fırsatları, iş/yaşam dengesi ve ücretli doğum izni de dâhil olmak üzere 19 kriterden oluşan bir puan kartı baz alınmaktadır.

L’Oréal ile Ortaklık
Equileap, 2017 yılında, L'Oréal’i Cinsiyet Eşitliği açısından bir numaralı şirket olarak değerlendirmiştir.

 

ILO

1919 yılında kurulan ve şu anda Birleşmiş Milletlerin tek üçlü temsilciliği olan ILO, BM’ye üye 187 devletin hükümetlerini, işverenlerini ve işçi temsilcilerini bir araya getirmektedir. Temsilcilik, üç taraf arasındaki diyaloğu geliştirmekte, iş gücü standartlarını belirlemekte ve tüm erkek ve kadınlar için uygun istihdam ve çalışma koşullarını desteklemek için politika ve programlar geliştirmektedir. 

L’Oréal ile Ortaklık
2010 yılından beri ILO'nun faal bir üyesi olan L'Oréal, 2015 yılında kuruluşun Küresel İş ve Engellilik Ağı Sözleşmesini imzalayan ilk şirketlerden biri olmuştur. Uluslararası şirketlerin, ulusal işveren örgütlerinin, ticari kuruluşların ve engelliler örgütlerinin (DPO) dünya çapındaki bu ağı, engelliliği işyerine dâhil etmeyi desteklemek amacıyla birlikte çalışmaktadır. 

 

ENAR

ENAR, ırK eşitliğiNİ savunan ve kıta genelindeki ırkçılık karşıtı dernekler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran bir pan-Avrupa ağıdır. Türünün Avrupa'daki tek örgütü olan ENAR, AB üye devletlerindeki ırksal eşitlik için kati önlemler almak üzere AB meclis üyeleriyle lobi faaliyeti yürütmek için güçlerini birleştiren taban aktivistleri tarafından ilk olarak 1998 yılında kurulmuştur. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, işyerindeki etnik ve kültürel çeşitliliği arttırmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfetmek için tasarlanan etkinlik ve konferans işbirliğine girerek ENAR'ı desteklemektedir. 

DISABILITY HUB EUROPE

Disability Hub Europe for Sustainable Growth and Social Innovation (Sürdürülebilir Büyüme ve Sosyal Yenilik için Engelliler Merkezi Avrupa), İspanya'nın Fundación ONCE liderliğinde olan ve AB Sosyal Fonu tarafından ortak finanse edilen yeni bir girişimdir. 2017'den 2020'ye kadar halka açıklanacak olan proje, sınır ötesi, uluslararası etki için tasarlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, Disability Hub Europe kurucu ortaklarından biridir ve engellilik ve sürdürülebilirlik konularında karşılaştırmalı kuruluşlar olarak kabul edilen uluslararası şirketlerle üyelik paylaşmaktadır. 

 

EVE

EVE, Danone tarafından yaratılan, kadınların güçlendirilmesine yönelik bir seminerdir. Seminer, kadınların ilham veren ve motive eden liderlik becerileri aracılığıyla şirketlerinde değişiklik yapmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, 2010 yılından beri EVE seminerlerinde ana katılımcı olmuştur. Asya'da bir EVE şubesi kurulmuştur ve Aralık 2017'de bir Afrika şubesi de faaliyete geçecektir. 

 

WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES

Bir UN Women ve United Nations Global Compact işbirliği olan Women’s Empowerment Principles (Kadınları Güçlendirme İlkeleri), kadınların işyerinde, pazarda ve toplulukta nasıl güçlendirileceği konusunda yol gösteren bir grup iş ilkesidir

Partnership with L’Oréal 
L'Oréal Grup CEO'su Jean Paul Agon, 2014 yılında, İnsan Hakları, Çeşitlilik, Sosyal Sorumluluk ve özellikle de fırsat eşitliği açısından güçlü etik taahhüdümüzü ortaya koyan bu İlkeleri imzalamıştır.

 

2/ DESTEKLEDİĞİMİZ KURULUŞLAR VE TOPLULUKLAR

L'Oréal, dünyanın her yerinde çeşitli ve kapsayıcı ortamları teşvik eden kuruluşları desteklemektedir. Dezavantajlı geçmişlerden gelen kadınlara yönelik danışmanlık programlarının sponsorluğunu yapmaktan etnik azınlıklara yönelik yardım derneklerini finanse etmeye kadar, sorumlu tüzel kişiler olarak görevlerimizi yerine getirmemizi sağlayan ortaklar seçtik.

Ayrıca yerel toplulukları, özellikle de bu topluluklardaki kadınları ekonomik açıdan gelişmelerine yardımcı olarak desteklemeye de çalışıyoruz. L'Oréal, sürdürülebilir refahı geliştirmek amacıyla yerel kooperatifler ve eşitlikçi ücret garantisi altındaki çiftçiler tarafından üretilen daha adil ticaret, dayanışma kaynaklı ham maddeler tedarik etmektedir. 

İnsanlara Yardım Etmeye Yönelik Başlıca Kuruluşlar
Global olarak varlığını sürdüren bir Grup olarak, kendini kapsayıcılık ve eşitliğe adamış çeşitli kuruluşlarda ve ajanslara desteğimizi verir, gerektiğinde de liderliği üstleniriz.

Markalarımız

Kiehl’s, dünya genelinde otizmin sözcülüğünü yapan Autism Speaks ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Garnier, tehlikeli şartlarda yaşayan çocuklara yardım etme konusunda UNICEF ile çalışmaktadır.

Urban Decay, L’Oréal İsviçre’nin katkılarıyla mağaza içi pozisyonlar için işitme engelli güzellik danışmanlarını eğitmeye yönelik bir program aracılığıyla Swiss Federation of the Deaf’i desteklemektedir.

Maybelline, Venezuela'nın işitme engellilerin haklarına yönelik ulusal örgütü olan Consorven'i Lift Up Your Eyes kampanyası’nı işaret dili de kullanarak destekliyor.

Şubelerimiz

L’Oréal ABD, lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel çalışanlarla ilgili işyeri politikalarını ve uygulamalarını teşvik etme konusunda Human Rights Campaign’i desteklemektedir. HRC'nin Kurumsal Eşitlik Endeksi, L'Oréal'i %100’lük en iyi puan ile ödüllendirmiş ve şirketi “LGBT Eşitliği açısından Çalışmak için En İyi Yerler” arasında sıralamıştır.

L’Oréal Meksika, ekiplerimize daha fazla engelli kabul ederek Juntos'u desteklemektedir. 

L’Oréal Brezilya, dezavantajlı geçmişlerden gelen öğrencilerin L'Oréal ekip üyelerinin yol göstericiliğinde kurumsal dünyayı keşfetmesini sağlayan bir program olan Inspirando Sonhos’u düzenleyerek Dream Learn Work'ü desteklemektedir. 

L’Oréal Portekiz, engelli çalışanlar için daha kapsayıcı ortamlar yaratmaya yardımcı olma konusunda Salvador Association’ı desteklemektedir.

L’Oréal Fransa, engelli gençlerin L'Oréal genel merkezinde düzenli olarak planlanmış atölye çalışmaları ve seminerlerle okuldan meslek yaşamına geçişte başarılı olmalarına yardımcı olma konusunda ARPEJH'yi desteklemektedir

L’Oréal Kenya, albino hastalığı olan kişileri ekonomik ve sosyal olarak güçlendirme konusunda Albinism Association of Kenya (ASK)’yi desteklemektedir. L'Oréal Doğu Afrika ekip üyeleri, bir grup lise ve üniversite öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. 

L’Oréal Rusya, engellilere daha fazla özgürlük ve daha yüksek yaşam kalitesi sunma konusunda Perspektiva’yı desteklemektedir.

L’Oréal Şili, atölye çalışmaları ve toplantılar vasıtasıyla işe alımda çeşitliliği yayma konusunda Prohumana’yı desteklemektedir.