1/ BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ KURULUŞLAR

EDGE

EDGE (Cinsiyet Eşitliği İçin Global İşletme Sertifikasyonu Standardı), cinsiyet eşitliği için dünyanın önde gelen değerlendirme yöntemini ve işletme sertifikasyonu standartlarını geliştirmiştir. EDGE sertifikasyon süreci, kuruluşların kadınlar ve erkekler için ideal bir işyeri oluşturmalarına ve cinsiyet eşitliği fırsatından yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EDGE yöntemi, beş ana konuyu kapsamaktadır: eşdeğer iş için eşit ücret, işe alım ve terfi, liderlik geliştirme eğitim ve danışmanlığı, esnek çalışma programları ve şirket kültürü.

L’Oréal ile Ortaklık
L’Oréal, 2014 yılında, Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer ülkelerdeki şubeleri için EDGE sertifikasyon sürecini başlattı. EDGE, 2017 yılında, Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Rusya için sertifikasyon yeniledi.
 

 

GEEIS

GEEIS (Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve Uluslararası Standardı), bir grup Avrupa ve uluslararası şirket tarafından oluşturulan bir değerlendirmedir. Amacı cinsiyet eşitliğini geliştirmeye, yönetmeye ve teşvik etmeye yönelik en etkili yöntemleri belgelemek ve ilan etmektir. 
GEEIS belgesi, bu amaca bağlı kalmak isteyen, bunu İK stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren ve ayrıca girişimlerini bağımsız bir kuruluş tarafından kayda geçirmek ve onaylatmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. 2010 yılında Avrupa'da kurulan GEEIS belgesi, 2016 yılında tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L’Oréal, GEEIS denetimlerini yürüten kuruluş olan Arborus Fund'ın kurucu üyelerinden biridir. L'Oréal’in amacı, kadın ve erkek arasındaki eşitliğin Grubun İK politikalarına uygun yöntemlerle hayata geçirilmesini sağlamaktır. Şu anda 23 L'Oréal yan kuruluşu ve L'Oréal Corporate, GEEIS onaylıdır. 

 

EQUILEAP

Equileap, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini hızlandırmak için yatırımlardan, hibelerden ve bilgilerden yararlanarak kuruldu. Kuruluşun Küresel Cinsiyet Eşitliği Sıralaması, 23 ülkede 2 milyar ABD Dolarının üzerinde piyasa kapitalizasyonu ile 3.000'den fazla küresel şirketin değerlendirmesiyle gerçekleşmektedir. Bu eşi benzeri görülmemiş sıralama, yatırımcıların, hangi şirketlerin cinsiyet dengesine önderlik ettiklerini keşfetmelerine yardımcı olacak, böylece fark yaratmayı amaçlayan bir cinsiyet objektifi ile yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Sıralamalar, ücretlendirme, liderlik fırsatları, iş / yaşam dengesi ve ücretli ebeveyn izni dahil 19 kritere dayanan bir puan tablosuna dayanmaktadır.

L’Oréal ile Ortaklık
2018 yılında, L'Oréal Avrupa'da cinsiyet dengesi açısından en iyi şirket seçildi (Equileap küresel sıralaması).

 

ÜÇ KADINDAN BİRİ

Kasım 2018’de L’Oréal, cinsiyete dayalı şiddete karşı ilk Avrupa şirket ağı olan “Üç Kadından Biri” ne katılan ilk şirket oldu. Dışlanmaya Karşı Hareket Vakfı (FACE) ve Kering Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü bu girişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele Bakanlığı himayesinde düzenlenmiştir.

 

ILO

1919 yılında kurulan ve şu anda Birleşmiş Milletlerin tek üçlü temsilciliği olan ILO, BM’ye üye 187 devletin hükümetlerini, işverenlerini ve işçi temsilcilerini bir araya getirmektedir. Temsilcilik, üç taraf arasındaki diyaloğu geliştirmekte, iş gücü standartlarını belirlemekte ve tüm erkek ve kadınlar için uygun istihdam ve çalışma koşullarını desteklemek için politika ve programlar geliştirmektedir. 

L’Oréal ile Ortaklık
2010 yılından beri ILO'nun faal bir üyesi olan L'Oréal, 2015 yılında kuruluşun Küresel İş ve Engellilik Ağı Sözleşmesini imzalayan ilk şirketlerden biri olmuştur. Uluslararası şirketlerin, ulusal işveren örgütlerinin, ticari kuruluşların ve engelliler örgütlerinin (DPO) dünya çapındaki bu ağı, engelliliği işyerine dâhil etmeyi desteklemek amacıyla birlikte çalışmaktadır. 

 

ENAR

ENAR, ırK eşitliğiNİ savunan ve kıta genelindeki ırkçılık karşıtı dernekler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran bir pan-Avrupa ağıdır. Türünün Avrupa'daki tek örgütü olan ENAR, AB üye devletlerindeki ırksal eşitlik için kati önlemler almak üzere AB meclis üyeleriyle lobi faaliyeti yürütmek için güçlerini birleştiren taban aktivistleri tarafından ilk olarak 1998 yılında kurulmuştur. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, işyerindeki etnik ve kültürel çeşitliliği arttırmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfetmek için tasarlanan etkinlik ve konferans işbirliğine girerek ENAR'ı desteklemektedir. 

DISABILITY HUB EUROPE

Disability Hub Europe for Sustainable Growth and Social Innovation (Sürdürülebilir Büyüme ve Sosyal Yenilik için Engelliler Merkezi Avrupa), İspanya'nın Fundación ONCE liderliğinde olan ve AB Sosyal Fonu tarafından ortak finanse edilen yeni bir girişimdir. 2017'den 2020'ye kadar halka açıklanacak olan proje, sınır ötesi, uluslararası etki için tasarlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, Disability Hub Europe kurucu ortaklarından biridir ve engellilik ve sürdürülebilirlik konularında karşılaştırmalı kuruluşlar olarak kabul edilen uluslararası şirketlerle üyelik paylaşmaktadır. 

 

EVE

EVE, Danone tarafından yaratılan, kadınların güçlendirilmesine yönelik bir seminerdir. Seminer, kadınların ilham veren ve motive eden liderlik becerileri aracılığıyla şirketlerinde değişiklik yapmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. 

L’Oréal ile Ortaklık
L'Oréal, 2010 yılından beri EVE seminerlerinde ana katılımcı olmuştur. Asya'da bir EVE şubesi kurulmuştur ve Aralık 2017'de bir Afrika şubesi de faaliyete geçecektir. 

 

BM KÜRESEL LGBTI STANDARTLARI

Bu Standartlar, iş dünyasına lezbiyen, gey, bi, trans ve interseks (LGBTİ) insanlara yönelik ayrımcılıkla mücadelede rehberlik etmek için tasarlanmıştır.

L’Oréal ile Ortaklık
2018'de L´OREAL bu standartları desteklemektedir. Bu inisiyatif, Grubun Etik İlkeleri, İnsan Hakları lehine uzun süredir devam eden taahhüdü ve uzun vadeli, proaktif Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejisi ile uyumludur.

 

WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES

Bir UN Women ve United Nations Global Compact işbirliği olan Women’s Empowerment Principles (Kadınları Güçlendirme İlkeleri), kadınların işyerinde, pazarda ve toplulukta nasıl güçlendirileceği konusunda yol gösteren bir grup iş ilkesidir

Partnership with L’Oréal 
L'Oréal Grup CEO'su Jean Paul Agon, 2014 yılında, İnsan Hakları, Çeşitlilik, Sosyal Sorumluluk ve özellikle de fırsat eşitliği açısından güçlü etik taahhüdümüzü ortaya koyan bu İlkeleri imzalamıştır.

 

2/ DESTEKLEDİĞİMİZ KURULUŞLAR VE TOPLULUKLAR

L'Oréal, dünyanın her yerinde çeşitli ve kapsayıcı ortamları teşvik eden kuruluşları desteklemektedir. Dezavantajlı geçmişlerden gelen kadınlara yönelik danışmanlık programlarının sponsorluğunu yapmaktan etnik azınlıklara yönelik yardım derneklerini finanse etmeye kadar, sorumlu tüzel kişiler olarak görevlerimizi yerine getirmemizi sağlayan ortaklar seçtik.

Ayrıca yerel toplulukları, özellikle de bu topluluklardaki kadınları ekonomik açıdan gelişmelerine yardımcı olarak desteklemeye de çalışıyoruz. L'Oréal, sürdürülebilir refahı geliştirmek amacıyla yerel kooperatifler ve eşitlikçi ücret garantisi altındaki çiftçiler tarafından üretilen daha adil ticaret, dayanışma kaynaklı ham maddeler tedarik etmektedir. 

İnsanlara Yardım Etmeye Yönelik Başlıca Kuruluşlar
Global olarak varlığını sürdüren bir Grup olarak, kendini kapsayıcılık ve eşitliğe adamış çeşitli kuruluşlarda ve ajanslara desteğimizi verir, gerektiğinde de liderliği üstleniriz.

Markalarımız

Kiehl's’in dünya çapında otizm savunuculuğunu teşvik eden bir ortaklık olan Autism Speaks’i desteklemektedir.

Garnier, UNICEF'i acil durumlarda çocuklara yardım etmede desteklemektedir


Urban Decay, L'Oréal İsviçre’yle ortak ilerleyerek mağaza içi pozisyonlarda yer almak üzere işitme engelli güzellik danışmanları yetiştirme programı aracılığıyla İsviçre’deki İşitme Engelli İnsanlar Federasyonu’nu destekliyor.

Maybelline, Venezuela’nın İşitme Engelli İnsan Hakları Ulusal Örgütü olan Consorven’i, Gözlerini Kaldırma kampanyasına yönelik bir dizi işaret dili dersi ile desteklemektedir.

Şubelerimiz

L'Oréal ABD, İnsan Hakları Kampanyasını, lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel çalışanlarla ilgili uygulamalarının ve işyeri prosedürlerinin tanıtılması konusunda desteklemektedir. HRC’nin Kurumsal Eşitlik Endeksi, L'Oréal’e% 100'lük en yüksek puanı verdi ve şirketi “LGBT Eşitliği için Çalışılacak En İyi Yerler” olarak derecelendirdi.

L'Oréal Meksika, engelli kişileri ekiplerimizde ağırlayarak Juntos'u destekliyor.

L'Oréal Brezilya, dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerin, L'Oréal ekip üyeleri tarafından danışmanlık yoluyla kurumsal dünyayı keşfetmelerini sağlayan bir program olan Inspirando Sonhos'un teşviki konusunda Dream Learn Work'u desteklemektedir.

L'Oréal Portekiz, engelli çalışanlar için daha kapsayıcı ortamlar yaratmada Salvador Association'ı destekliyor.

L'Oréal Fransa, L’Oréal merkezindeki düzenli olarak düzenlenen atölye çalışmaları ve seminerler ile engelli gençlere okuldan meslek hayatına geçme konusunda başarılı olmalarında yardım etmede ARPEJH'i destekliyor.

L'Oréal Kenya, albinizmin insanlarına ekonomik ve sosyal olarak güç vermesinde Kenya'nın Albinizm Derneği'ni (ASK) destekliyor. L'Oréal Doğa Afrika ekibi üyeleri bir grup lise ve üniversite öğrencisine danışmanlık yapmaktadır.

L'Oréal Rusya, Perspektiva'yı engelli insanlar için daha fazla bağımsızlık ve daha iyi yaşam kalitesi sağlama konusunda desteklemektedir.

L'Oréal Şili, Prohumana'yı atölye çalışmaları ve toplantılarla işe alımdaki çeşitliliği artırmada desteklemektedir.