L’Oréal’de İNSAN ÖNEMLİDİR

     • Üst Yönetimde Daha Fazla Kadın
L'Oréal, uzun zamandır cinsiyet eşitliğinde liderdir. Dünya genelinde, 2016 yılından itibaren, kadınlar iş gücümüzün %70'ini, yönetim komitesi üyelerimizin %48'ini, İcra Kurulu üyelerimizin %33'ünü ve kilit pozisyonlarımızın %53'ünü oluşturmaktadır.

29 ülkede EDGE (Cinsiyet Eşitliği İçin Global İşletme Sertifikasyonu Standardı) ve GEEIS (Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve Uluslararası Standardı) onaylıyız. Bu iki bağımsız kuruluş, mevcut personelin ve işe alım politikalarının detaylı denetimlerini titizlikle yürütmektedir.  Eşitlik konusunda bu katı standartları karşılayabildiğimiz için gururluyuz.

Cinsiyet eşitliği üzerine 3000 halka açık şirketi değerlendiren ilk küresel veri tabanını oluşturan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Equileap, L'Oréal'i 2017 yılının en iyi performans gösteren şirketi  olarak değerlendirmiştir. Diğer bir aryıcalık olarak, Birleşmiş Milletler, L’Oréal’e Cinsiyet Eşitliği için CEO Liderlik Ödülünü vermiştir. 

    • Her Kültürden ve Geçmişten Gelen İnsanları Kucaklamak

Global bir kuruluş olan L’Oréal, özünde çok kültürlüdür. Her geçmişten ve her kıtadan insanlar için güzellik ürünleri sunduğumuzdan, şirketimiz bünyesindeki çeşitlilik yalnızca adil değil aynı zamanda iyi bir iştir.

Uluslararası pazar için ürünler, ekip üyeleri çok çeşitli etnik ve sosyal gruplardan geldiğinde daha iyi tasarlanır ve pazarlanır. Çalışmalar, aynı zamanda ekipler ne kadar çeşitli olursa verdikleri kararların da bir o kadar etkili olduğunu kanıtlamıştır: Bakış açısı çeşitliliği ne kadar fazla olursa, başarı şansı da o kadar yüksek olur. Bunun kanıtını her gün görmekteyiz.

L'Oréal, 2004 yılında Fransa'daki ilk Çeşitlilik Sözleşmesinin kurucu üyesiydi. O tarihten itibaren, 15 ülkede benzer sözleşmeler imzaladık ve oluşturulmalarına da yardımcı olduk. 2016 yılında, Thomson Reuters tarafından, 5000'in üzerinde şirketten oluşan bir liste içerisinde, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık açısından dünyanın ilk 20 şirketinden biri olarak kabul edildik.

    • Engellilere Fırsat Tanıma

Engelliler, masaya benzersiz deneyim ve fikirler getirir. Her tür çeşitlilikte olduğu gibi, farklı yetkinlik ve bakış açıları da misyonumuzu geliştirir. L’Oréal, insanları kişisel özellikleri, becerileri ve katkıları açısından değerlendirir.

L'Oréal, 2016 yılı sonu itibariyle, 1010 engelliyi istihdam etti. Bu yeterli değildir ve daha fazla sayıda farklı özel yetenekleri olan kişileri cezbetmek için çaba gösteriyoruz. Dünya genelinde, engelliliklerin %71'inin görünmez olduğunu göz önünde bulundurarak, işyerlerimizin engellileri kucaklamasını ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlamak için farkındalık programları başlatıyoruz. Söz konusu çabaların, onları bizimle çalışmaya ve bizimle kalmaya cesaretlendireceğini ümit ediyoruz.