L'Oréal olarak biz, kapsayıcılığın yalnızca bir sosyal mesele olmadığına, aynı zamanda işletmeye yön veren önemli bir amaç olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Grup için stratejik bir önceliktir ve yöneticilerimiz, bu politikayı desteklemek için uzun vadeli bir taahhütte bulunmuştur.Jean-Claude Le Grand
L'Oréal'de Yetenek Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Çeşitlilikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı:
“Çok Şey Yapıldı, geriye en zor işler kaldı” 

Click here to read the interview

                         

 

 

 

Aşağıdaki videolarda, L'Oréal'in Üst Kademe Yöneticileri, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusundaki görüşlerini ve bugünün dünyasında bunu başarmanın değerini paylaştılar.


Barbara LAVERNOS
Operasyon Başkan Yardımcısı
Çeşitlilik sizin için ne ifade ediyor? 

Lubomira ROCHET
Dijital Genel Müdür Yardımcısı
Sizin en önemli taahhütleriniz nelerdir? 

Frédéric ROZE
Amerika Kıtası Başkan Yardımcısı
Çeşitlilik neden sürdürülebilir büyüme için stratejik bir araçtır?

Alexandre POPOFF
Doğu Avrupa ve Afrika, Ortadoğu Başkan Yardımcısı
Bir ülkenin en iyi uygulamalarını paylaşabilir misiniz?

 

Nathalie ROOS
Profesyonel Ürünler Divizyon Başkanı
Kapsayıcı bir iş yeri nasıl olmalı?