Güzelliği Herkesle Paylaşmak/Sürdürülebilirlik

23 Ekim 2013'te, 2020 yılı için yeni sürdürülebilirlik taahhüdümüzü açıkladık: "Güzelliği Herkesle Paylaşmak".

VİZYONUMUZ

Birlikte güzelliği daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Birlikte sürdürülebilirliği daha güzel hale getireceğiz

Tüm insanlara güzellik sunmak istiyoruz. Güzellik çok farklı yollarla ifade bulur. Biz çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumanın güzelliğine, toplulukları desteklemenin ve çalışanların güvenliğini sağlamanın güzelliğine, bize güvenen kadınlar ve erkekler için cazip ve sürdürülebilir ürünler sunmanın güzelliğine inanıyoruz.

 

TAAHHÜTLER VE HEDEFLER

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

2020’ye kadar, ürünlerimizin %100'ünü çevresel veya sosyal faydalara sahip olacak şekilde yenilemiş olacağız.

Bir ürün yarattığımızda veya güncellediğimizde, o ürünün çevresel veya sosyal profilini aşağıdaki kriterlerden en az birine göre iyileştireceğiz: 

 • Yeni formül çevresel ayak izini azaltmaktadır. 
 • Yeni formül, sürdürülebilir kaynaklı yenilenebilir ham maddeler veya Yeşil kimya yoluyla elde edilmiş ham maddeler kullanmaktadır. 
 • Yeni ambalajın gelişmiş bir çevre profili bunmaktadır.
 • Yeni ürünün olumlu bir sosyal etkisi bulunmaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

2020 yılına gelindiğinde, 1 milyar yeni tüketiciye daha güzellik sunarken, çevresel ayak izimizi de 2005 yılı değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında %60 azaltmış olacağız.

• Tesislerimizdeki ve dağıtım merkezlerimizdeki CO2 emisyonlarını, mutlak veriler ışığında, 2005 yılı değerlendirmesine göre %60 azaltmış olacağız. 

• Nihai ürün birimi başına su tüketimimizi, 2005 yılı değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında % 60 azaltmış olacağız.

• Nihai ürün birimi başına atık miktarını, 2005 yılı değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında % 60 azaltmış olacağız. 

• Katı atık sahasına sıfır atık göndereceğiz.

• Nihai ürün birimi başına CO2 emisyonlarımızı, 2011 yılı değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında % 20 azaltmış olacağız.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

2020'ye kadar tüm L'Oréal tüketicilerinin, dünyanın güzelliğini arttırırlarken sürdürülebilir tüketimde bulunmalarını sağlayacağız.

 • Yeni ürünlerin %100'ünün çevresel ve sosyal profilini değerlendirmek için bir ürün değerlendirme aracı kullanacağız ve tüm markalar, tüketicilerin sürdürülebilir yaşam tarzı tercihleri yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, bu bilgileri tüketicilerin bilgisine sunacak. 
 • Tüm L’Oréal markaları en önemli çevresel ve sosyal etkilerini belirlemek adına değerlendirmeler yapacak. Her marka, kendi ayak izini iyileştirmek için bir taahhütte bulunacak ve ilerleyişiyle ilgili rapor sunacak.
 •  Tüketicilerimiz, tüketici sürdürülebilirlik panelimiz aracılığıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz üzerinde etki gösterebilecek.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM

> ÇALIŞANLAR

2020 yılına gelindiğinde, L’Oréal çalışanları, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, sağlık hizmetlerine, sosyal korumaya ve eğitime erişebileceklerdir.

 • Çalışanlar için bulundukları ülkenin en iyi uygulamalarıyla paralel sağlık sigortası sağlanacaktır.
 • İş göremezlik veya kalıcı sakatlık gibi beklenmeyen durumlar meydana geldiğinde, tüm çalışanlar için maddi koruma sağlayacağız. 
 • Her L’Oréal çalışanının, dünyanın neresinde olursa olsun, yılda en az bir eğitime erişimi olacaktır.

> TEDARİKÇİLER

2020 yılına gelindiğinde, stratejik tedarikçilerimizin %100'ü tedarikçi sürdürülebilirlik programımıza katılmış olacak.

 • Tüm stratejik tedarikçiler sosyal ve çevresel performansa göre değerlendirilecek ve seçilecektir. 
 • Tüm stratejik tedarikçiler, bizim desteğimizle, sürdürülebilirlik politikaları konusunda bir öz değerlendirme yapacaktır.
 • Tüm tedarikçiler kendi sürdürülebilirlik politikalarını geliştirmek için L'Oréal eğitim araçlarına erişebilecektir. 
 • Stratejik tedarikçilerimizin %20'si, Dayanışmalı Kaynak Kullanımı programımıza dâhil edilecektir.

> TOPLULUKLAR

2020 yılına gelindiğinde, imkanları az olan toplumlardaki 100.000'den fazla kişiye iş olanağı sağlamış olacağız, bu rakam küresel iş gücümüze eşittir.

 • Hedefimizi aşağıda bulunan alanlardaki programlar yoluyla gerçekleştireceğiz. 
 • Dayanışmalı kaynak kullanımı. 
 • Ortak dağıtım. 
 • Güzellik profesyonelliği. 
 • Mentorluk ve toplum eğitimi.
 • Engelli kişilerin ve yeterince temsil edilemeyen sosyo etnik grupların çalıştırılması.