İŞ ETİĞİ KURALLARI VE "AÇIKÇA KONUŞ" (SPEAK UP) POLİTİKASI

İş Etiği Kuralları, L’Oréal bünyesinde Etik açısından referans niteliğindedir. Çalışanların, yöneticilerin ve direktörlerin günlük profesyonel faaliyetlerinde L’Oréal Ruhu’na uygun davranmasına yardım eder.

L'Oréal'in İş Etiği Kuralları, bir çeşit “Anayasa” niteliğindedir; kişileri harekete geçirir, seçimlerini etkiler ve Grub’un Etik İlkeleri’ni her çalışanın günlük profesyonel yaşamına dâhil etmesini sağlar. Bu kurallar, L'Oréal Grubu’nun ve tüm bağlı şirketlerinin dünyadaki tüm çalışanları için geçerlidir. Tüm çalışanlar Grup’a katıldıklarında bu kurallara dijital ya da basılı olarak erişimi vardır.


İlk olarak 2000 yılında yayınlanan “İş Etiği Kuralları” daha sonra 2007 ve 2014 yıllarında güncellenmiştir.

İş Etiği Kuralları’nın yeni versiyonunun hazırlanmasına 300’den fazla çalışan ve yönetici titizlikle katkıda bulunmuştur. 

Bu kurallar, kültürel uyum da dahil olmak üzere Ülke Genel Müdürleri, Ülke İnsan Kaynakları Müdürleri, Etik Temsilcileri ve Finans Direktörleri tarafından onaylanmıştır. Bu belgenin önsözünün L’Oréal Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Etik Başkanı ve giriş bölümünün ise tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış olması konunun önemini kanıtlamaktadır.

İş Etiği Kuralları tüm L’Oréal çalışanlarından beklenen iyi davranış kurallarını belirler. 45 dilde yayınlanmıştır. Ayrıca görme bozukluğu veya görme engeli olan kişilere hizmet veren Valentin Hauy Derneği’nin katkısıyla İngilizce ve Fransızca olarak Braille alfabesinde de basılmıştır. Biz, L’Oréal’de herkesin güzelliği hedeflediğine inanırız. Misyonumuz, dünyadaki kadın ve erkeklerin bu hedefe ulaşmasına ve onların kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yardım etmektir. Yaptığımız işe ve çalışanlarımızın iş hayatına anlam ve değer katan nokta budur. İşimizle gurur duyuyoruz!

 L'Oréal'in İş Etiği Kuralları’nı okumak için buraya tıklayın.

 

“AÇIKÇA KONUŞ” (SPEAK UP) POLİTİKASI

L’Oréal olarak örnek bir firma olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede kanunlara saygılı olmak ve Etik İlkelerimiz -Doğruluk, Saygı, Cesaret ve Şeffaflık - bizim için vazgeçilmezdir.

Bazen bazı şeylerin ters gidebileceğinin veya düzeltilmesi ya da geliştirilmesi gereken noktalar olabileceğinin farkındayız. Böyle durumlardan ne kadar çabuk haberdar olursak, düzeltici önlemleri o kadar çabuk alabiliriz.

L’Oréal’in “Açıkça Konuş” (Speak Up) Politikası’nın amacı, L’Oréal çalışanlarının, harici personelinin ve tüm diğer paydaşlarımızın ne zaman ve nasıl açıkça konuşabileceklerini ve “Açıkça Konuş”(Speak Up) raporu hazırlayabileceklerini açıklamaktır.

 Açıkça Konuş” (Speak Up) Politikasını okumak için buraya tıklayın.

“Açıkça Konuş” (Speak Up) raporu hazırlamak için L’Oréal’in “Açıkça Konuş”(Speak Up) web sitesine gidin.