Bir şirketin tutumu, ekonomik performansı veya ürünlerinin kalitesi kadar önemlidir. Değerlerimiz ve etik ilkelerimiz gündelik hayatımızda bizi yönlendirir.

L'Oréal bu bağlamda, dünya çapında örnek teşkil eden bir şirket olmak ve etik değerlerini iş uygulamalarının kalbine entegre etmek istemektedir. Grup, 2018 yılında 9. kez Ethisphere Enstitüsü tarafından "Dünyanın En Etik Şirketleri"nden biri olarak seçildi.

L’Oréal sürekli gelişim ruhu ile uzmanlığıyla bilinen büyük dernek ve enstitüler ile çalışır:

  • Anti-corruption Commission of the International Chamber of Commerce - Uluslararası Ticaret Odası Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu
  • Global Council on Business Conduct, The Conference Board- Global İşbirliği Konseyi, Konferans Kurulu
  • Ethics and Compliance Initiative/ Etik ve Uyum Girişimi
  • International Business Ethics Institute/ Uluslararası İş Etiği Enstitüsü
  • Institute of Business Ethics / İş Etiği Enstitüsü
  • Cercle d'Ethique des Affaires / İş Etiği Çemberi
  • European Business Ethics Network/ Avrupa İş Etiği Ağı
  • Institut Français des Administrateur/ Fransız Yöneticiler Enstitüsü