ÇALIŞANLARIMIZ

 • 2016 yılında 14.000 çalışanımız dijital eğitim aldı.
 • Grubun tam zamanlı çalışanlarının %88’i, yaşadıkları ülkedeki en iyi uygulamaları kapsayacak şekilde sağlık sigortasına sahip olarak profesyonel hayatlarına devam ediyor. 
 • 1.000.000 LinkedIn takipçisi.
 • %33’ünü kadın üyelerin oluşturduğu Yönetim Kurulu.

 

ARAŞTIRMALARIMIZ

 • 2016 yılında tecil ettirilen 473 patent.
 • Araştırma & İnovasyona 850 Milyon Euro yatırım.
 • Araştırma ve İnovasyon alanında 3.862 çalışan.
 • Fransa’da bulunan 1 dünya merkezi.
 • 6 Bölgesel Merkez (Amerika, Japonya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika)
 

ÜRETİMİMİZ

 • Dosyalanmış 88 paketleme ve işlem patenti.
 • Dünya çapında 42 fabrika.
 • 8 dağıtım kanalı.
 • 15 karbon- nötr sanayi bölgesi.
 

TAAHÜTLERİMİZ

 • 2016’da gerçekleştirilen "Citizen Day" etkinliklerinde 164,000 saat gönüllü çalışma.
 • %82’si geliştirilmiş bir sosyal ve çevresel profile sahip yeni veya yenilenen ürün.
 • 2005 yılından beri fabrika ve dağıtım merkezlerinden salınan karbondioksit emisyonunda%67 oranında azalma.
 • İmkanları sınırlı olan topluluklardan 67.533 kişiye iş imkanı.
 

DİJİTAL

 • Net medya harcamalarının %31,9’u dijitale ayrıldı.
 • E-ticaret satışlarında %32,7 büyüme oranı.
 • Konsolide satışlarda %6,5 dijital pay.