Çalışanlarımız

·        2016 yılında 14,000 çalışanımız dijital eğitim aldı.

·        Grubun tam zamanlı çalışanlarının %88’i, yaşadıkları ülkedeki en iyi uygulamaları kapsayacak

         şekilde sağlık sigortasına sahip olarak profesyonel hayatlarına devam ediyor. 

·        1,000,000 LinkedIn takipçisi.

·        %33’ünü kadın üyelerin oluşturduğu Yönetim Kurulu.

Araştırmalarımız
 
·        2016 yılında tecil ettirilen 473 patent
 
·        Araştırma& İnovasyona  850 Milyon Euro yatırım.
 
·        Araştırma ve İnovasyon alanında 3,862 çalışan.
 
·        Fransa’da bulunan 1 dünya merkezi.
 
·        6 Bölgesel Merkez (Amerika, Japonya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika)
 
Üretimimiz
 
·        Dosyalanmış 88 paketleme ve işlem patenti.
 
·        Dünya çapında 42 fabrika.
 
·        8 dağıtım kanalı.
 
·        15 karbon- nötr sanayi bölgesi.
 
Taahhütlerimiz
 
·        2016’de gerçekleştirilen Citizen Day etkinliklerinde 164,000 saat gönüllü çalışma.
 
·        %82’si geliştirilmiş bir sosyal ve çevresel profile sahip yeni veya yenilenen ürün.
 
·        2005 yılından beri fabrika ve dağıtım merkezlerinden salınan karbondioksit emisyonunda%67 oranında azalma.
 
·        İmkanları sınırlı olan topluluklardan 67,533 kişiye iş imkanı.
 
Dijital
 
·        Net medya harcamalarının %31.9’u dijitale ayrıldı.
 
·        E-ticaret satışlarında %32.7 büyüme oranı.
 
·        Konsolide satışlarda %6.5 dijital pay.