Güzelliği Herkesle Paylaşmak,

L’Oréal Sürdürülebilirlik Taahhütleri

2013 yılında başlatılan, L’Oréal “Sharing Beauty With All”;  güzelliği herkesle paylaşmak programı uzun zamandır varolan sorumluluk anlayışımızın bir parçasıdır ve ekibimizin toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etkisi olma amacını gütmektedir.

Sharing Beauty With All programı L’Oréal’in 2020 için planladığı sürdürülebilirlik taahhütlerini sergilemenin yanında L’Oréal’in değer zinciriyle de tamamen bütünleşmiştir ve bu program dört başlığa dayalıdır: Sürdürülebilir İnovasyon, Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Yaşam ve Sürdürülebilir Gelişim.

L’Oréal her yıl sosyal, çevresel sorumluluklar ve ana performans göstergelerinin sonuçlarına bağlı olarak, detaylı ve şeffaf bir strateji analizi yapar. Bağımsız uluslararası uzmanlardan oluşan bir panel ilerlemeyi gözden geçirmek, yapılan faaliyetleri değerlendirmek ve yenilik önermek için yılda bir kere toplanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

İNOVASYON

Ürünlerimizin %100’ü geliştirilmiş çevresel ya da sosyal profile sahip olacak. Bir ürünü yarattığımızda veya güncellediğimizde, o ürünün çevresel  veya sosyal profilini aşağıdaki kriterlerden en az birine göre geliştireceğiz.

 • Yeni formül çevresel ayak izini azaltır.
 • Yeni formül sürdürülebilir veya yeşil kimya kaynaklı yenilenebilir hammadeler kullanır.
 • Yeni paketleme gelişmiş bir çevresel profile sahiptir.
 • Yeni ürünün olumlu bir sosyal etkisi vardır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR

ÜRETİM

2020 yılına geldiğimizde, 1 milyar yeni tüketiciye güzellik getirirken,üretim ve dağıtım merkezlerimizin çevresel ayak izini 2005’e oranla %60 azaltacağız. 2020 hedeflerimiz:

 • Üretim ve dağıtım merkezlerimizin karbondioksit emisyonlarını  2005’e göre %60 azaltacağız;
 • Birim satış başına karbondioksit emisyonunu 2005’e göre %20 oranında azaltacağız; 
 • Ürün başına su tüketimimizi, 2005 yılına göre % 60 azaltmış olacağız;
 • Ürün başına atık miktarını, 2005 yılına göre % 60 azaltmış olacağız;
 • Atık deposuna 0 atık göndereceğiz.
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR

YAŞAM

Hedefimiz tüketicilerimizin sürdürülebilir tüketim seçimleri yapmasını güçlendirmek. Bunu başarmak için bir çok girişimimiz devam ediyor:

 • Yeni ürünlerimizin hepsinde çevresel ve sosyal profillerini değerlendirmek için bir ürün değerlendirme aracı kullanacağız. Tüm markalar tüketicilerin sürdürülebilir tüketim seçimi yapabilmesi için bu bilgiyi onlarla paylaşacak;
 • Tüm L’Oréal markaları en büyük çevresel ve sosyal etkilerini belirlemek için bir değerlendirme yapacak ve ayak izini geliştirmek için taahhütlerde bulunacak. Her marka kendi gelişimini raporlayacak ve tüketicilerini sürdürülebilir seçimler hakkında bilinçlendirecek;
 • Tüketicilerimiz tüketici sürdürülebilirlik paneli aracılığıyla bizim sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi etkileyebilecekler.