Tanının ve ödül alın: L'Oréal'de her çalışan saygı görmeli ve çabalarından, ilgilerinden ve şirket performansına katkılarından dolayı ödüllendirilmelidir. Grubun ikramiye politikasının ardında işte bu yaklaşım bulunur.

Misyonu ve değerleri ile paralel olarak L'Oréal her çalışanın şirket gelişimine katkılarını görür ve ana haklarının yanı sıra, cazip ikramiye ve dünya çapında kar paylaşım programı sunarak ödüllendirir. Bu politika, tüm çalışanlar için geçerlidir. Ancak yerel düzenlemelere, kültüre ve uygulamaya göre farklı şekillerde uygulanır.

PAZARDA REKABETÇİ ÜCRETLENDİRME
İkramiyeler pazar, bireysel performans ve görevde verimlilik, nitelikler ve deneyimle paralel şekilde düzenli olarak ayarlanır. Yerel maaş yapıları, dışarıdaki pazara göre ama aynı zamanda da eşit sorumluluk, beceriler ve deneyim açısından düzenli olarak değerlendirilir.

PERFORMANSA BAĞLI ÖDÜLLER
L’Oréal performans yönelimli bir kültürdür. İkramiye politikamız, yüksek kişisel performans ve katılım seviyelerinin yanı sıra ekip ve iş birimi performanslarını da dahil ödüllendirmek için verilen teşvik primleri de dahil olmak üzere bu kültürü yansıtmaktadır. Bu sistem, şu anda L'Oréal'in faaliyet gösterdiği her ülkede uygulanmaktadır. Grup ayrıca Dünya Çapında Kar Paylaşımı (WPS) programı adıyla bilenen bir program kurmuştur. Bu program, çalışanlara ülkelerindeki başarıların meyvelerinden paylarına düşeni verir. Son olarak L'Oréal, zorunlu sigortanın yanında, her ülkedeki düzenlemeler ve uygulamalarla paralel olarak, sosyal yardım programları (bunlara emeklilik, sağlık hizmetleri, ölüm ve sakatlık planları dahil olabilir) ve diğer yan haklar sunmayı taahhüt ederek, çalışanlarının uzun vadeli güvenliği için yatırım yapmaktadır.