L'Oréal grubu bir araştırmacı tarafından kurulmuştur ve Araştırma ve İnovasyon alanında önemli yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Grup dünyaya ve pazarlara açıktır ve bilimsel yaklaşımı müşterileri birinci sıraya yerleştirir.

L'Oréal için, bilim ve güzellik ürünleri, uzmanlık ve hassasiyetin birleşimidir. Araştırma ve yenilik alanları sadece yaratıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda da müşteri ihtiyaçlarını ve kozmetik pazarının şimdiki ve gelecekteki durumunu anlamaya dayalıdır.

L'Oréal'in araştırma ve inovasyon ekipleri, bilimin her dalından çok sayıda disiplin içeren (otuzun üzerinde uzmanlık alanı) çok kültürlü bir topluluktan oluşur ve bu eğilim gelecekte de artmaya devam edecektir. Bu ekipler, paylaşılan bir coşkuyla hareket ederler: inovatif ve yüksek performanslı kozmetik ürünleri yaratıp bunları mükemmelleştirerek, tüm dünyadaki kadın ve erkeklerin kendilerini iyi hissetmelerine katkıda bulunmak. Bunu da müşterilerinin ne istediğini her zaman göz önünde bulundurmak suretiyle, yaşam - ve malzeme - bilimlerinin sınırlarını sonsuza dek aşarak başarırlar.

L'Oréal'de Araştırma ve İnovasyon 4 ana dala ayrılır: ileri araştırma (L'Oréal'in işi ile ilgili ana bilim alanlarında ve tahmine dayalı değerlendirme modellerinin oluşturulmasında bilgiyi geliştirmek) uygulamalı araştırma (formüller yaratma ve yeni ürün konseptleri geliştirme) geliştirme (markalara güvenli ve yenilikçi ürünler sağlamak için yeni formüller geliştirme) ve destek fonksiyonları (ruhsatlandırma işleri, patentler, müşteri anketleri, vs.) 

İLERİ ARAŞTIRMA
İleri Araştırma ekipleri yüksek performanslı ve sürdürülebilir aktifler yaratır ve geliştirir. Grubun markalarını yeni ürünlerle beslediklerinden, çalışmaları L'Oréal'in inovasyon ve sürdürülebilir gelişim mücadelelerini ele alabilmesine olanak sağlar.

L'Oréal araştırmacıları şunları aramaktadır:

  • Birçok bilimsel alanda bilgilerini arttırmak (biyoloji, biyoteknoloji, biyofizik, kimya, fizik, fizikokimya, modelleme...) 
  •  "Açık inovasyon" ile dünyaya açılmak
  • Aktiflerin güvenliğinin ve performansının değerlendirilebilmesi için, çok çeşitli aletler ve yöntemler kullanarak yukarı yöndeki yeni modellerden yaratmak (sayısaldan yeniden yapılandırılmış cilde) UYGULAMALI 

ARAŞTIRMA
L'Oréal'in Uygulamalı Araştırma ekipleri, İleri Araştırma'dan gelen aktiflerin  prototip formüllerini yaratır. Ayrıca yeni kozmetik özelliklerine götüren veya mevcut olanları iyileştiren formülleri seçerler. İleri Araştırma ile doğru teknoloji transferinden sorumludurlar. "Yerel" araştırmalarda elde edilen veya grubun tedarikçileri tarafından önerilen içeriklerin davranışını, onlara "ürün konseptleri" olarak yaklaşarak incelerler. Tamamlanan bir değerlendirmenin ardından, işi geliştirme ekiplerine teslim edebilirler.

GELİŞTİRME
Geliştirme ekipleri, yeni formüller bulurlar ve pazarda hem tüketiciler hem de çevre açısından en güvenli koşullarda, en iyi performansa sahip ürünlerin bulunmasını sağlarlar. Markalara sürekli bir inovatif ürün akışı sağlarlar ve grubun faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki yasal mevzuata göre kullanım tavsiyeleri oluştururlar.

DESTEK FONKSİYONLARI
Bunlar:

  • Analitik değerlendirme, ham madde ve formüllerin güvenlik ve küresel etkinlik değerlendirmesi > Ürün doğrulama ve iletişim için farklı düzenlemelerin bilinmesi ve düzenleyici kayıtların tutulması
  • Grup içinde yapılan keşiflerin endüstriyel anlamda korunması
  • Kaynak yönetimi (projeler, ekipler, bütçeler…)
  • Tüketici içgörüleri

> Kariyerinizin Araştırma ve İnovasyon departmanında nasıl olabileceğini deneyimleyin