Hızla değişen bir dünyada, bilgi sistemleri ve teknolojisi L'Oréal'in performansı açısından hayati önem taşımaktadır.

Bugün L'Oréal hızla değişen dünya ile başa çıkmak zorundadır ve grubun Bilgi Sistemleri departmanı bu mücadeleyi ön safhalarda göğüsler. Her gün L'Oréal'in 68.000 çalışanı grubun BT sistemlerini kullanır. Bilgi Sistemleri ekipleri grubun tüm iş sektörlerinde mevcuttur. Markalar ve grubun 40'ın üzerindeki tesisi ile Araştırma ve İnovasyon merkezleri için projeler geliştirirler. Onların katkıları ve uzmanlıkları, L'Oréal'in operasyonel ve stratejik performansı açısından büyük önem taşır.
 
Bu ekiplerin ana misyonu, grubun BT çözümlerini tasarlamayı ve hayata geçirmeyi içerir. Böylece çeşitli iş sektörlerinde performansı ve devamlılığı sağlamanın yanı sıra, yeni teknolojileri kullanıma sokarak şirketin operasyonel mükemmelliğini devam ettirirler. Bilgi Sistemleri ekiplerimiz aynı zamanda işleri dijital devrim ile başa çıkmada destek sağlamayı da içeren gerçek inovasyon kolaylaştırıcılarıdır.
 
> Kariyerinizin Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri departmanında nasıl olabileceğini deneyimleyin