Sürekli değişen tüketim ve bilgi dünyasında, markalarımızın öne çıkması ve grubun itibarının korunması açısından iletişimin rolü her zamankinden daha önemlidir.

Sürekli değişen bir dünyada, İletişim ekipleri önemli bir rol oynarlar. Onların misyonu farkındalığı artırmak, uzun vadeli itibar sağlamak ve L'Oréal grubu ile markalarının imajını yükseltmektir.
 
Günümüzde, bir markanın veya bir grubun itibarı değerinin %75'ini oluşturur, ikna etme ve etkileme ise satın alma kararını her zamankinden daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle markalar için asıl mücadele, doymuş bir ortamda öne çıkmalarını sağlayacak etkili iletişimdir.
 
Dahası, sürekli artan bilgi kaynakları ve kanalları ile, medya ilişkileri, halkla ilişkiler ve özel etkinlikler artık L'Oréal'in iletişim bölümünde çalışmanın sadece bir yönüdür. Trend, gruba ve markalarına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla, tüm iletişim araçlarını, ortaklıkları, etkinlikleri, sponsorlukları, medya ilişkilerini, KSS'yi, kriz yönetimini, halkla ilişkileri, vs. kullanan, iletişim 2.0/sosyal medya ve çoklu hedefleri (gazeteciler, blogcular, etkileyiciler, ünlüler, tüketiciler, bilimsel topluluk, çalışanlar ve diğer etkileyiciler) içeren çok kanallı stratejilere doğrudur.

> Kariyerinizin İletişim departmanında nasıl olabileceğini deneyimleyin

> See job offers