L'Oréal kültürü ve gelişimi yaratıcılık ve güzellik duygusu üzerine kurulmuştur. Pazarlama ekipleri, her gün bu değerlere göre yaşarlar; bu kesinlikle grubun güçlü yönlerinden biridir.

Yaratıcılık, L'Oréal'in DNA'sında vardır. Pazarlama ekipleri, sürecin merkezinde, grubun tüm işletme birimleri arasındaki arayüzde yer alırlar. Onların misyonu, dünyanın her yerindeki tüketicileri güzellik ve mutluluk kaynağı haline dönüştürmek amacıyla, ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan ürünlerden haberdar olmalarını ve trendlerin bir adım ötesinde durmalarını sağlamaktır. Grup içinde iki ana parça halinde yapılandırılmışlardır: operasyonel pazarlama ve pazarlama geliştirme.
 
Çok kültürlü pazarlama ekiplerine katılmak, sadece ürünlerin tüm dünyada  geliştirilmesine ve tanıtılmasına dahil olmak değil, aynı zamanda da hızla değişen ve geleceğin trendleri belirleyen ultra-rekabetçi bir sektörde çalışmak anlamına gelir. L'Oréal markaları, çeşitli ülkelerdeki toplu dağıtım kanallarından modern güzellik salonlarına, profesyonel kuaför salonlarından lüks butiklere kadar geniş bir yelpazedeki tüketicileri ve yaşam tarzlarını hedeflemektedir. Onlar rekabetin çok sert ve zorlu olduğu dünya pazarını değiştirmeye devam ediyorlar. Son olarak, grup sürekli olarak yeni ürünler pazarlamakta ve sık sık markalarını yenilemektedir.

> Kariyerinizin Pazarlama departmanında nasıl olabileceğini deneyimleyin

> See job offers