2016 Yılı Bursiyerlerimizden Beste Kınıkoğlu

BİLİM KADINLARI İÇİN PROGRAMI

L’ORÉAL-UNESCO ortaklığında uluslararası “Bilim Kadınarı İçin” programı, 2003 yılından itibaren Türkiye’de, başarı ile yürütülmektedir.

Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın araştırmacının her biri  50.000 TL değerinde bir yıllık burs ile desteklenmektedir.

Bursa hak kazanan adaylar akademik özgeçmişleri ve gerçekleştirmek istedikleri araştırma projesinin önemi, niteliği, bilimsel yeniliği ve bilime yapacağı katkı ölçüt alınarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

L’Oréal "Bilim Kadınları İçin" Programı ile kadınların bilime olan katkısına farkındalık yaratmak ve bilim kadınlarına dikkat çekerek toplumları bilinçlendirmek hedefleniyor. Proje ile olağanüstü kadın araştırmacılar tespit edilerek genç nesiller ile rol modellerin buluşturulması sağlanıyor. Bilim dünyasına destek olunması ve bilim insanlarının güçlendirilmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Biyo çeşitliliğin korunmasından genlerin sırlarını çözmeye, hastalıklar için çare bulmaktan, evreni keşfetmeye kadar; her kıtada, bilimin her seviyesinde çalışan bu olağanüstü kadınlar, hayatlarını bilginin ilerlemesine ve insanlığın iyileştirilmesine adıyorlar.

Uluslararası alanda 19 yıldır UNESCO işbirliği ile sürdürülen “Bilim Kadınları İçin” programı ile Dünyanın her yerinden araştırmacı bilim kadınlarını teşvik eden L’Oréal, bugüne kadar 2.500’den fazla kadına ulaştı.

Biz L’Oréal Türkiye olarak  15 yıldır genç ve üstün yetenekli bilim kadınlarının araştırmalarını gün yüzüne çıkararak onları burs ile ödüllendiriyoruz.

15 yılda 82 bilim kadınını ödüllendirerek tüm Dünya ülkeleri arasında en fazla bursiyere sahip 5. ülke konumundayız.

Neden bilim kadınlarını destekliyoruz ?

Dünya genelinde 3 araştırmacıdan yalnızca biri kadın ve bilimsel yüksek akademik pozisyonların sadece %11’inde kadınlar bulunuyor.

L’Oréal, bu yıl Boston Danışma Grubu ile birlikte bilim sektöründeki kadınların pozisyonu üzerine uluslararası bir raporun sonuçlarına göre son 10 yılda kadınların bilimsel araştırmalardaki oranının yalnızca %12 arttığı görülüyor. Bilim kariyerinin her aşamasında kadınlar ciddi anlamda az temsil ediliyor. Lisede bilim konusunda uzmanlaşmak isteyen kadın oranı 50% iken üniversitede %32’ye, master aşamasında %30’a ve doktorada %25’lere düşüyor.

Bilim alanındaki araştırmacıların sadece %29’u, Nobel ödülü kazananların sadece %3’ü kadın. Bu nedenle bilim alanında kadınların önündeki engelleri aşmaları için uluslararası ve yerel bazda desteklerimizi sürdürüyoruz.

DISCOV-HER 

Dünya’da bir ilk olan www.discov-her.com web sayfası ile bilim kadınlarına özel olarak yaratılmış ilk dijital platformu da hayata geçirildi. Bu platformda bilim kadınları projelerini tartışıyor, yardımlaşıyor ve birbirlerinden haberdar olurken kendilerini ve projelerini ifade etme ve tanıtma gücüne sahip oluyorlar.