L'Oréal Türkiye & ÇocukİstanbulBilim Programları

L’Oréal Türkiye & ÇocukİstanbulBilim İş Birliğiyle Çocukların Hayal Gücü, Bilimin Gerçekliğiyle Buluşuyor!

Bilim L’Oréal’in DNA’sında var ve bilimi her zaman, her koşulda destekliyoruz.

L’Oréal Türkiye ve Çocuk İstanbul iş birliğiyle artık çocuklar bilimle erken yaşta tanışıyor, çocukların zihnindeki “Bilim ve Bilim İnsanı” kavramı benzersiz bir eğitim içeriğiyle yeniden şekillendiriliyor.

L’Oréal Türkiye olarak ÇocukistanbulBilim iş birliğiyle yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programı’nı 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi’nde hayata geçirmeye başladık. Bu Eğitim Programı kapsamında 4,5,6,7 ve 8. Sınıf Öğrencileri yaş gruplarına göre düzenlenmiş iki farklı interaktif eğitim alarak bilimi keşfediyor, bilimle keşfetmeyi öğreniyor. Çocukların zihinlerindeki bilim insanı algısı, cinsiyet ayrımı yapmazsızın, çeşitlilik ve kapsayıcılık misyonumuz ile yeniden şekillendiriliyor.

Yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programımız ile; çocukların hayal gücü, bilimin gerçekliğiyle buluşuyor.

 

ÇOCUKİSTANBULBİLİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Gizemli Kutular 

Merak Ediyorum, Sorguluyorum!

Bu eğitimle 5,6,7 ve 8. Sınıf Öğrencileri, Bilim ve Bilimsel Düşünce Yöntemlerini bambaşka bir interaktif deneyimle keşfediyor.

 • Gizemli Kutular Eğitim Programı 5,6,7 ve 8. Sınıf Öğrencileri’nin Sorgulama, Gözlem, Araştırma, Verileri Kullanma, Kaydetme, Test Etme, Hipotez Kurma, Sonuç Çıkartma vb. gibi Bilimsel Düşünme Becerileri’ni bambaşka bir yöntemle merak ederek kazanmalarını hedefliyor.
 • Programda öğrenciler; Analitik Düşünme, Karar Verme, Yaratıcı Düşünme, İletişim, Takım Çalışması, Tartışma vb. gibi Yaşam Becerileri’ni somut bir biçimde beraberce deneyimliyor.
 • Video göste­rimi, grup çalışmaları, çeşitli egzersizler, çalışma kağıtları ve öğrenci sunumlarıyla desteklenen Gizemli Kutular Eğitim Programı; sonuç değil, süreç odaklı interaktif bir atölye çalışması olarak gerçekleştiriliyor.
 • 2 saat süren atölyede öğrenciler; bi­limle ilgili süreç ve yöntemleri pratik biçimde deneyimlerken aynı zamanda eğlenceli, farklı, ilginç ve unutulmaz bir grup çalışmasının parçası olma imkanı buluyor.
 • Londra Bilim Müzesi tarafından geliştirilen, İnformel Eğitim çocukistanbul tarafın­dan MEB müfredatında yer alan Fen ve Teknoloji dersinin he­defleriyle bütünüyle örtüşecek şekilde uyarlanan Gizemli Kutular Eğitim Programı, 2012-2013 eğitim-öğ­retim yılından bugüne Türkiye’de başarıyla uygu­lanıyor.

 

Kim Bilim İnsanıdır?

Araştır, Bul, Keşfet!

Bu eğitimle 4. Sınıf Öğrencileri, Bilim İnsanlarını ve Bilimsel Çalışma Alanlarını interaktif bir deneyimle yakından tanıma imkanı buluyor.

 • Kim Bilim İnsanıdır? Eğitim Programı; 4. Sınıf Öğrencileri’nin Bilim İnsanları ile ilgili kalıplaşmış yaklaşımların farkına varmalarını, bu farkındalıktan yola çıkarak Bilim İnsanı algısının dönüştürülmesini ve zenginleştirilmesini amaçlıyor.
 • Program öğrencilere; araştırma yapmanın heyecan vericiliğini gerçek hayatla ilişkilendirerek deneyimleme ve farklı bilim alanlarıyla tanışma imkanı sunuyor. Bu eğitim; Bilim ve Bilim İnsanlarıyla ilgili farkındalıklarının artmasını anlamında öğrencileri destekliyor, onlara yeni ve açık düşünce biçimleri kazandırılmasına katkıda bulunuyor.
 • Kim Bilim İnsanıdır? Eğitim Programı; cinsiyet, yaş, kültür, dil, din, ırk, sosyo-ekonomik konum gibi faktörlerden bağımsız olarak herkesin Bilim İnsanı olma potansiyeli taşıdığını, çocukların kendi kendilerine anlamasını sağlayan interaktif bir atölye çalışması olarak gerçekleştiriliyor.
 • 2 saat süren atölyede öğrenciler; kendi Bilim İnsanı algılarını çizerek ortaya koyuyor, yaptıkları çizimler üzerinde gruplar halinde çalı­şarak ortak yaklaşımlarının farkına varıyor, tartışıyor, yorumluyor. Öğrenciler bu atölyede, Bilim İnsanları’nın hangi alanlarda ve nasıl çalıştıklarını heyecan verici ve gizemli bir araştırma yöntemiyle keşfetme imkanı buluyor.
 • İnformel Eğitim çocukistanbul ve Viyana ZOOM Kinder-Museum’un ortak geliştirdiği Kim Bilim İnsanıdır? Eğitim Programı, 2012-2013 eğitim-öğ­retim yılından bugüne Türkiye’de başarıyla uygu­lanıyor.

 

Eğitim Programları Hakkında Genel Bilgiler

 • Kim Bilim İnsanıdır? Eğitim Programı 4. Sınıf Öğrencileri, Gizemli Kutular Eğitim Programı ise 5,6,7,8. Sınıf Öğrencileri için uygundur.
 • Eğitimler maksimum 25 öğrenci katılımıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitimler tüm devlet ve özel okul öğrencilerine ücretsiz olarak verilmektedir.
 • Katılım için tüm okul gruplarının rezervasyon yaptırması gerekmektedir.

 

Rezervayon ve Ayrıntılı Bilgi

(0212) 311 78 35 / (0212) 311 77 03

info@cocukistanbul.org  / www.cocukistanbul.org / www.loreal.com.tr

Adres

İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi

Kazım Karabekir Cad. N0:2

Eyüp / Haliç / İstanbul