L’ORÉAL ÇEŞİTLİLİKTE DE İDDİALI

L’Oréal 2010-2015 dönemini kapsayacak şekilde faaliyet gösterdiği ülkelerde ‘Çeşitlilik Raporu’ hazırladı. Raporla birlikte çalışanlarının çeşitliliğine önem verdiğini tüm dünyaya duyuran L’Oréal, bu alanda farkındalık yaratan çalışmalara imza atarak bu alandaki başarısını da ortaya koydu.

Dünya Kozmetik Lideri L’Oréal, 2010 - 2015 döneminde çeşitlilik konusundaki gelişimini açıkladığı raporu yayımladı.

Rapor; cinsiyet eşitliğindeki gelişim, engellilerin ve farklı etnik kökenden gelen çalışanların dâhil olma oranı dikkate alındığında L’Oréal’in hayata geçirdiği ilerlemeleri yansıtıyor. Kurum, 30 ülkede aldığı “Avrupa Toplumsal Cinsiyet Standardı” ve “Toplumsal Cinsiyet Ekonomik Pay” sertifikası ile süreçteki başarısını belgeledi.

 

Erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,2 katı

Türkiye’de 15 ve yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %45,8 iken, oran erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %31,6 ve nüfusun geneline bakıldığında en az bir engeli olan nüfusta iş gücüne katılım oranı %22,1’e düşüyor. Rakamlara bakıldığında iş dünyasında çeşitlilik konusunda gidilecek çok yol fazla mesafe olduğu ortaya çıkıyor.

Yüzyılı aşkın bir süredir güzellik alanında fark yaratan çalışmalara imza atan L’Oréal, “Herkes İçin Güzellik” misyonu çerçevesinde, sonsuz çeşitlikteki ihtiyaca cevap vermek amacıyla ürünler geliştiriyor. Ekonomik göstergelerin yanı sıra başarılı bir kurumsal vatandaş olma bilincini ile kurum içindeki eşitlik ve çeşitlilik konusunda aldığı mesafeyi dünya çapındaki ‘çeşitlilik’ raporu ile kanıtladı. L’Oréal ’de 2010-2015 yılları arasında kadın çalışan oranı %64’den %70’e çıktı. 2010 yılında yönetim kurulunun %39’unu kadınlar oluştururken, 2015 yılındaki kadın yönetici oranı ise %48’e yükseliyor. Raporda L’Oréal’in engelli çalışan sayısındaki artışa dikkat çekilirken 2012 yılında 718 olan çalışan sayısının 2014 yılında 815’e çıktığı belirtiliyor.

L’Oréal bu yönde aldığı inisiyatifi geliştirerek 2016 yılı sonunda tüm dünyadaki çalışanlarının %2’sini bu yönde dezavantaja sahip insanlardan oluşturmayı amaçlıyor. L’Oréal Türkiye de grubun vizyonunu %51 kadın çalışan ve %2,7 engelli çalışanı ile başarıyla sahipleniyor. L’Oréal’in çeşitlilik politikası kapsamında tüm kökenlerden insanlar için çeşitli eğitim programları da düzenlediği vurgulanıyor. Kurum bu süreçte güçlü eğitim ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyor. Bu eğitimlerden 2015 yılsonuna kadar dünya çapında 18.000’den fazla L'Oréal çalışanı yararlandı. L’Oréal’in 2004 yılında Fransa'da Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalaması ve 2006 yılında grubun iştirakleri içinde 30 çeşitlilik koordinatörünün oluşturduğu bir küresel çeşitlilik ağının oluşturması kurumun bu alandaki etkinliğini de ortaya koyuyor. 10 yıldır aralıksız çalışmalarını sürdüren L’Oréal bu kapsamda ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü, Economic Dividend for Gender Equality (EDGE), Gender European Equality Standard (GEES) gibi önemli işbirlikleri ile çalışmalarını sürdürüyor. “Faaliyetlerimizin özünü insan ve çeşitliliğe verdiğimiz değer oluşturuyor”

 

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“L’Oréal’in global ölçekte öncülük ettiği ve büyük önem verdiği çeşitlilik konusu bizim de faaliyetlerimizin özünü oluşturuyor. Ekiplerimizin çeşitliliğini L'Oréal'de elde ettiğimiz başarıların kilit unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Her kademede ve her alanda çeşitliliği temsil eden insanlardan oluşan takımlar, hepimiz için büyük zenginlik anlamı taşıyor. L’Oréal olarak her kesimden insana dokunmayı, hayatlarına değer katmayı hedefliyoruz. ‘2020 Güzelliği Herkesle Paylaşmak’ başlığı kapsamında en çok alanı kapsayan kurumsal sürdürülebilirlik programımız ile bir yandan bireysel farklara saygı duyarken öte yandan kapsayıcı bir felsefe ile insanların yaşamlarını güzelleştirmeyi arzu ediyoruz. Biz L’Oréal olarak günümüz dünyasında şirketlerin başarısının ve değerinin sadece ekonomik performansları ile değil aynı zamanda iyi bir vatandaş olma yetenekleri ve becerileri ile de tanımlandığına yürekten inanıyoruz. 106 yıldır sektöre hizmet veren bir kurum olan L’Oréal’in tüm çeşitlilikleri içinde barındırma, farklı kitlelere ulaşma ve öncelikli kadınlar olmak üzere tüm hedef kitlemizin yaşamlarını güzelleştirmek olan iddialı bir duruşu var ve esasen gücümüzü çeşitliliğimizden alıyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

*TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması-Kasım 2015 L’Oréal Türkiye hakkında Dünyanın 1 numaralı güzellik şirketi L’Oréal Grubu bünyesinde 1980'li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye, kadın ve erkeklerin tüm güzellik ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunuyor. L’Oréal’in küresel büyüme için belirlediği ‘bir milyar yeni müşteri’ hedefine en çok katkıyı sağlayan ülkeler arasında yer alan ve kendi bölgesi olan Doğu Avrupa’da stratejik bir konuma sahip L’Oréal Türkiye, faaliyet alanlarında pazarın genel büyümesinin üzerinde bir performans gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'Herkes için güzellik' misyonunu sahiplenen L'Oréal Türkiye, globaldeki asırlık bilgi ve deneyimini “Tüketici Ürünleri”, “Lüks Ürünler”, “Profesyonel Ürünler” ve “Aktif Kozmetik” bölümleri ile tek bir çatı altında sunuyor. Türkiye'de bulunan 21 markası ve 1 fabrikasıyla yerel markalara da yatırım yaparak sektöre ve ekonomiye daha fazla değer katıyor. L'Oréal Türkiye tutku, yenilikçilik, girişimcilik, açık fikirlilik, mükemmeliyet arayışı ve sorumluluk bilincinden oluşan değerleri ve güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısıyla Türkiye’de de herkes için güzellik demeye devam ediyor.