L'ORÉAL TÜRKİYE & ÇOCUKİSTANBULBİLİM PROGRAMLARI

L’Oréal Türkiye’den Devlet Okullarındaki Öğrencilere Özel Bilim Eğitimi Programı

 

Bilimi her zaman ve her koşulda destekleyen L’Oréal Türkiye, odağında “Bilim ve Çocuk” olan eğitimler ile yeni bir sosyal sorumluk programına başladı. L’Oréal Türkiye ve İnformel Eğitim-çocukistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen   program kapsamında, çocukların bilimle erken yaşta tanışması, zihinlerindeki “Bilim ve Bilim İnsanı” algısının yeniden şekillendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor. Eğitimler, L’Oréal Türkiye desteğiyle tüm devlet okullarına ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

 

Kurucusu bir bilim insanı olan ve kurulduğu günden bugüne dek bu alandaki çalışmalara katkıda bulunan L’Oréal, “Bilim Kadınları İçin“ programı ile Türkiye’de 16 yıldır bilim kadınlarına destek veriyor. Bu desteğin bir devamı olarak L’Oréal Türkiye ülkemizde, bilime ve bilim insanlarına dair doğru algının erken yaşlardan oluşturulması gerektiği ilkesiyle sosyal sorumluluk ve eğitim programına daha başlıyor. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında başlayan bu iş birliği kapsamında tüm devlet okullarına ücretsiz olan program, öğrenci ve öğretmenlerin büyük ilgisi ve yoğun katılımıyla güzel bir başlangıç yaptı.

Program kapsamında; 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine, yaş gruplarına göre düzenlenmiş iki farklı interaktif eğitim verilerek, öğrencilerin zihnindeki “Bilim ve Bilim İnsanı” kavramının yeniden şekillendirilmesi ve zenginleştirilesi hedefleniyor.

L’Oréal Türkiye bu program ile çocukların bilim insanları hakkındaki önyargılarını erken yaşta değiştirmeyi ve bilim insanı erkektir, sadece laboratuvarda çalışır gibi standartlaşmış, kalıplara bağlı algıyı ‘herkes bilim insanı olabilir‘ algısıyla değiştirmeyi amaçlıyor.

Programa katılan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri; bilimi ve bilimsel düşünce yöntemlerini “Gizemli Kutular” eğitimiyle keşfederken, 4. sınıf öğrencilerinin eğitimi “Kim Bilim İnsanıdır?“ adıyla hayata geçiriliyor. Öğrenciler, her iki eğitimde de “bilimsel düşünce yöntemlerini“ bambaşka bir deneyim yaşayarak öğrenirken, bilimde cinsiyet, yaş, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkesin bilim insanı olabileceğini, bilimin hayatın içinde, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da kavrıyor.

Bu program ile çocukların zihinlerindeki bilim ve bilim insanı algısı, L’Oréal’in “çeşitlilik ve kapsayıcılık“ misyonu ve çocukistanbul’un hazırlayarak uyguladığı programlarla yeniden yaratılıyor. L’Oréal Türkiye ve çocukistanbul iş birliğiyle çocukların hayal gücü, bilimin gerçekliğiyle buluşuyor.

 

İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından ve İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü içinde yer alan Enerji Müzesi’nin etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen bilim eğitimlerini rakamlarla değerlendirmek gerekirse;

  • Ocak 2018 itibariyle eğitimlere 4000’den fazla öğrenci kayıt oldu.

  • Katılan öğrencilerin kız-erkek oranı %50 oldu.

  • Öğrencilerin %97’si, aldıkları eğitim sayesinde bilim ile ilgili yeni şeyler öğrendiklerini belirtti.

  • Öğrencilerin %88’i bilim ve bilim insanlarına bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

  • Eğitime katılan öğretmenlerin %100’ü bu eğitimin öğrencilerin bilime olan istek ve heyecanlarını arttırdığını düşündüğünü belirtti.

 

Çocukistanbul Bilim Programları‘na dair bir açıklama yapan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Claude Rumpler; “L’Oréal olarak bilim bizim DNA’mızda var. Hem global platformda hem de Türkiye’de bilime büyük destek veriyoruz. Çocukistanbul ile yaptığımız iş birliğinin ve çocukistanbul Bilim Programları’na verdiğimiz desteğin bugüne kadar bilime dair yaptığımız çalışmaları bir adım daha ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü bu programımızın odağında çocuklar var ve onları bambaşka bir deneyim ile bilimi yeniden keşfetmeye teşvik ediyoruz. Tüm devlet okullarına ücretsiz olan program daha ilk döneminde büyük bir başarı yakaladı, bundan dolayı çok mutlu, çok gururlu ve heyecanlıyız. Bir bilim ve güzellik şirketi olarak; bu eğitimlere katılan öğrenci sayısını ve eğitim kapsamını her eğitim-öğretim yılında daha da arttırma hedefiyle programı desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz, güzelliğin hayatları değiştirme gücüne inanıyoruz.“ diye konuştu.

 

Çocukistanbul Eğitim Koordinatörü Sibel Çetingöz ise L’Oréal Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şunları söyledi; “Bilimin de temeli olan “merak etme, soru sorma, araştırma, keşfetme” çocuklarda doğal ve güdüsel olarak var olmasına, bilime ilgi duymalarına rağmen zaman içinde giderek bilimden uzaklaşmaya, ilerisi için bilimsel çalışma alanlarını önlerine hedef olarak koymamaya başlıyorlar. Çünkü zihinlerinde bilim ve bilim insanlarına dönük kalıplaşmış önyargıları var. Bilim insanı olmak için çok özel, zeki, çılgın olmak, beyaz önlük giyerek laboratuarda çalışmak gerektiği gibi. Bilim, sadece bilim insanlarının işidir ve tabi erkek işidir vb gibi. Erken yaşta bu önyargıların, kalıpların aşılması ülkedeki bilim sermayesine katkı sağlamak açısından da çok önemli. Biz, tam da bunu yapmak üzere ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çalışıyoruz. Bu konuda süreklilik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında bizim gibi informel eğitim aktörlerinin katkısının ve bu tür sağlam ve uzun süreli program iş birliklerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.”

 

İnformel Eğitim- çocukistanbul Hakkında:

İnformel Eğitim – çocukistanbul, çocukların formel eğitim alanı dışında ve yanında, akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri, birey olarak kendilerini tanıyacakları, beceri ve kavrayışlarını geliştirip zenginleştirecekleri nitelikli ve kalıcı ortamlar ve fırsatlar oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Okul öncesinden lise yaş grubu çocuklara ve gençlere dönük “Enerji”, “Bilim”, ”Kent”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik” temalı eğitim programları yanısıra, yetişkin ve öğretmenlere dönük program ve etkinlikler de düzenliyor. Bu alanlarda, uluslararası iş birlikleri ve proje ortaklıkları gerçekleştiriyor.

Ayrıntılı bilgi için:

www.cocukistanbul.org

 

L’Oréal Türkiye Hakkında

Dünyanın lider güzellik şirketi L’Oréal, 100 yıldır tüm dünyada kadın ve erkeklerin güzellik ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler sunuyor. ‘Herkes için Güzellik’ misyonunu sahiplenen şirket, dünyada 34, Türkiye’de ise 25 markası ile tüketicilere ulaşıyor. L’Oréal’in en önemli kaynağını, 89.300 çalışanı ve her zaman daha iyisini sunma tutkusu oluşturuyor. 1980’li yıllardan beri Türkiye’deki tüketicilerle ürünlerini buluşturan L’Oréal Türkiye, asırlık bilgi ve deneyimini ‘Tüketici Ürünleri’, ‘Lüks Ürünler’, ‘Profesyonel Ürünler’ ve ‘Aktif Kozmetik’ bölümleri ile tek çatı altında sunuyor. L’Oréal Türkiye tutku, yenilikçilik, girişimcilik, açık fikirlilik, mükemmellik arayışı ve sorumluluk bilincinden oluşan değerleri ve güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısıyla Türkiye’de de ‘Herkes İçin Güzellik’ misyonuyla çalışıyor.

Ayrıntılı bilgi için:

www.loreal.com.tr

www.facebook.com/LorealTurkey

twitter.com/lorealturkey