CİNSİYET

20102018

ÜST YÖNETİMDE
KADIN

Yönetim
Komitesi

21%

31%

Kilit pozisyonlar

37%*

54%**

Global Marka
Genel Müdürleri

43%

66%

KADIN
KARİYER GELİŞİMİ

Terfiler

61%

69%

Eğitim

59%

65%

Yabancı
Yöneticiler

34%

46%

Toplam
İş Gücü

64%

69%


YÖNETİCİLER

59%

64%

YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ

21%

46%

FRANSA'DA TÜM
BÖLÜMLERDE CİNSİYETE
DAYALI ÜCRET FARKI ANALİZİ

2%*

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

2007'den beri L'Oréal, Fransa'da yıllık cinsiyete dayalı ödeme açığı analizi yapmak için ünlü kamu araştırma kuruluşlarını (INED, CNRS ve Université Paris X) birlikte gruplayan Economix Enstitüsü'ne çağrıda bulunuyor.
2007'de cinsiyet farkı% 10'du.

Erkeklerin lehinde bir ödeme farkı ortaya koyan karşılaştırılabilir veri analizi
(yaş, kıdem, lokasyon, yarı zamanlı ve statünün yapısal etkilerinin netliği):
• Operatörler, Sanayi işçileri ve İdari personel için% 0,06
• Yöneticiler için% 3,6

SERTİFİKALAR

Birkaç yıldan beri L'Oréal cinsiyet eşitliği konusunda iddialı bir politika ortaya koymaktadır.
Uygulanan çalışmaları değerlendirmek için Grup, 2011'den beri - faaliyet gösterdiği ülkelerin yarısında (toplam işgücünün% 61'sını temsil etmektedir) aşağıdaki kuruluşlarla birlikte sertifikasyon sürecini yürütmektedir:

EDGE (Cinsiyet Eşitliği için Ekonomik Kar Payı)

GEEIS (Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve
Uluslararası Standartları)

29ÜLKE

 • Avustralya
 • Brezilya
 • Kanada
 • ABD
 • Hindistan
 • Rusya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Macaristan
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • UK

ENGELLİLİK

L'Oréal'de çalışan
toplam engelli
kişi sayısı* 1 177

Fransa'ya Odaklanma

2010

2018

4,33% 5,15% Direkt İstihdam
5,44% 6,64% Toplam İstihdam

ULUSAL VE ETNİK KÖKEN

Tüm bordrolu çalışanlar
içerisinde bulunan ulus sayısı 158

23 bağlı ortaklıklar

2018' de sosyal ve etnik kimlik
girişimlerini hayata geçirdiler.

TEDARİKÇİLERLE DAYANIŞMA KAYNAKLARI

Sosyal kapsayıcılığı geliştirmek amacıyla dünya çapında yürütülen dayanışma satın alma programı

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi

Hak sahiplerinin

%38,596'sı

kadındır.

98%
Hammadde tedarikçileri Afrika merkezli küçük toprak sahipleri ve toplayıcılardır.

14

ülkede

29

proje

141 hak sahibi
kadınlara ait işletmeler nedeniyle

455 kadın
savunmasız yerel topluluklara aittir veya genellikle erkekler için ayrılan işlere artık erişebilmektedir

Engelli insanların istihdamı

2,080

engelli kişi tedarikçilerimiz için çalışmaktadır

+39%

oranında artış

(2014'den beri)

468’i
Fransa’da

24

ülkede

83

proje

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Kariyer geliştirme alanında yapılan yatırımlar

87,3m€*

* 2017 yılına göre % + 3,4 arttı.

ODAKLAN

“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” atölye çalışmalarına katılan çalışanlar

33 000

Geribildirim vermek ve çalışma yollarını geliştirmek amacıyla yıllık olarak düzenlenen çalışan anketi

Çalışanların
% 88'icevaplamıştır.

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :