SONUÇLAR

 • €4,92 milyar faaliyet kârı
 • +%8,5 hisse başına temettü artışı
 • +%6,5 hisse başına kazanç

YETENEKLER

 • 1. Equileap sıralamasına göre cinsiyet eşitliğinde Avrupa'da 1. şirket
 • İlk 10 L'Oréal, Thomson Reuters Çeşitlilik ve Kapsayıcılık endeksinde ilk 10'da.
 • 1. hisse sahipliği planı
 • 22.000 çalışan dijital gelişim planı sayesinde dijital teknolojiler konusunda eğitim aldı.

"Güzelliği Herkesle Paylaşmak" 2018 GÖSTERGELERİ

 • %79 2018'de yeni ürünlerin geliştirilmiş çevresel veya sosyal profil oranı
 • -%77 2005'ten bu yana fabrika ve dağıtım merkezlerimizde CO2 emisyonlarının mutlak değer olarak azalma oranı
 • -%48 2005'ten bu yana su kullanımının azalma oranı
 • -37% 2005'ten bu yana atıkların azalma oranı
 • 3A tedarik zincirinde karbon emisyonlarının azaltılması, suyun sürdürülebilir kullanımı ve ormanların korunması konusunda CDP derecelendirmesi • %88 çevresel ve sosyal ayak izi etkilerini değerlendiren markaların oranı
 • 63.584 sosyal veya ekonomik olarak imkanları sınırlı topluluklarda yaşayan ve iş olanaklarına ulaşmaları sağlanan kişi sayısı
 • %83 denetimden geçen, çevresel ve sosyal performansları değerlendirilerek, tercih edilen, Grup'un stratejik tedarikçi oranı

 • %96 ülkelerindeki en iyi şartlarda sağlık sigortasına sahip Grup daimi çalışan oranı

  1. Yeni ürünler; 2018'de formülü yeni geliştirilen veya Grup fabrikalarında ile defa üretilen veya ambalajları yeniden tasarlanan…vb.

  2. CDP, şirketlerin çevresel performansını değerlendiren uluslararası bağımsız bir kuruluştur.

  3. Stratejik tedarikçiler, L'Oréal'in stratejisine ağırlık, inovasyon, stratejik uyumluluk ve coğrafi dağılım olarak sürdürülebilir şekilde önemli katma değer sağlayan şirketlerdir.

  4. Bu, L'Oréal Share&Care programı kapsamında çalışanların %100'ü anlamına gelir. (yeni satın almalar ve yeni şubelerin sisteme uyum süreçleri düşünülerek bazı ülkelerde yarı zamanlı çalışanlar -haftada 21 saatten az- güzellik uzmanları ve mağaza çalışanları değerlendirmeye alınmamış, sadece tam zamanlı daimi çalışanlar alınmıştır.)

DİJİTAL

 • 1,2 Milyar web sitesi ziyaret sayısı¹
 • 350 Milyon sosyal ağlardaki takipçi sayısı²

DİJİTAL SATIŞ RAKAMLARI

 • €3 Milyar e-ticaret satışları
 • %11 e-ticaret konsolide satışlar - L'Oréal'in 2. ülkesi¹
 • +%40,6 2018 e-ticaret satışlarında like-for-like büyüme
  ¹ Kaynak: Google Analitik Datası - L'Oréal hesapları

  ² Kaynak: Evrensel sosyal ağ datası

  ¹ Markalarımızın kendi web sitelerinden + markalarımızın perakende ortaklarımızın web siteleri üzerinden satışlara denk gelen tahmini rakamların oluşturduğu satış oranı (denetlenmemiş data)

  ² Like-for-like: karşılaştırılabilir yapı ve eşit döviz kuruna dayanır.

ARAŞTIRMA

 • 505 2018'de alınan patentler
 • €914 Milyon AR-GE yatırımı
 • 21 araştırma merkezleri; 6 Bölge Merkezi ve Avrupa'da 3 global merkez
 • 14 değerlendirme merkezi

ÜRETİM

 • 40 üretim tesisi
 • 38 2018'de 31 üretim tesisini kapsayan karbon nötr tesisler
 • 100 her bir ürünün ortalama kalite tetkik sayısı