Güzelliği Herkesle Paylaşmak

L’Oréal Sürdürülebilirlik Taahhütleri

Güzelliği Herkesle Paylaşmak, 2013 yılında L’Oréal’in sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak hayata geçti. Grup, 2020’ye kadar gerçekleştirilmek üzere bir dizi somut taahhüt belirledi. Ürün tasarımından dağıtımına, üretim süreçlerinden ham maddelerin bulunmasına kadar tüm tedarik zincirine ait bu taahhütler 4 ana başlık altında toplandı: “Sürdürülebilir İnovasyon, Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Gelişim” ve L’Oréal sürdürülebilirlikteki büyümesini, etkileşimde olduğu tüm toplumlar, tedarikçiler ve çalışanlarıyla paylaşmayı amaçladı.

L’Oréal her yıl bu alandaki gelişimini sayısal olarak ölçümlemekte ve ortaya çıkan sonuçları herkesin kolayca erişebileceği bir formatta paylaşmaktadır. Taahhütlerin yerine getirilmesinden devam eden ilerlemelere kadar, sürdürülebilirlik stratejilerini paylaşmakta ve yeni girişimler hayata geçirmektedir.

L'Oréal'in Global ve Türkiye 2018 Sürdürülebilir Gelişim Sonuçları'na dair detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

İNOVASYON

2020 yılına kadar, L’Oréal ürünlerinin %100'ü, olumlu bir çevresel veya sosyal profile sahip olacaktır. Grup sürdürülebilir yenilik anlayışını; ham maddelerini biyolojik çeşitliliğe saygı gösteren, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yollarla tedarik ederek, ürün formüllerinin olumsuz çevresel etkilerini azaltarak, ambalajlarını optimize ederek ve orman alanlarının üretim amaçlarıyla yok edilmesini sıfıra indirerek desteklemektedir.

 • L’Oréal ürünlerinin tamamı olumlu çevresel ve sosyal profile sahip olacaktır. 
 • Yeni formül, özellikle su tüketimi açısından çevreye verdiği zararları azaltmaktadır.
 • Yeni formülde, çevreyle uyumlu kimyasallar ya da sürdürülebilir kaynaklardan gelen ham maddeler kullanılmaktadır.
 • Yeni ürün, olumlu bir sosyal etkiye sahiptir.
 • Yeni ambalaj gelişmiş bir sosyal profile sahiptir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

ÜRETİM

Grup’un 2020 hedefi, fabrika ve dağıtım merkezlerinin çevresel ayak izini 2005 yılına kıyasla %60 azaltmaktır. L’Oréal için; sera gazı salınımını mutlak veriler ile düşürmek, nihai ürün başına düşen
su tüketimi ve atık miktarını azaltmak ve ürün nakliye operasyonlarının çevresel etkilerini iyileştirmek endüstriyel performans için temel gösterge haline gelmiştir.

 • L'Oréal, 2005'e kıyasla fabrikalar ve dagıtım merkezlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını %60 azaltacaktır.
 • L’Oréal, 2011'e kıyasla ürünlerin taşınmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarını %20 azaltacaktır.
 • L’Oréal, 2005'e kıyasla her bir nihai ürün için harcayacağı su oranını %60 azaltacaktır.
 • L’Oréal, 2005 yılı rakamlarına kıyasla her bir nihai ürün için %60 daha az atık üretecektir.
 • L’Oréal, topraga gömülen katı atıkların miktarını sıfıra indirecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

YAŞAM

L’Oréal, tüketicilerini sürdürülebilir seçimler yapmaları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Grup bu hedefe ulasmak için çok yönlü bir yaklasım benimsemistir. Bunlar arasında; ürünlerin çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi toplanması her markanın çevresel ayak izinin analizi, tüketici bilinci yaratılması ve sürdürülebilir gelisimin cazibesinin artırılması bulunmaktadır.

 • L’Oréal, tüm ürünlerin çevresel ve sosyal profilini degerlendirmek için bir ürün degerlendirme aracı kullanacaktır. Tüketicilerin sürdürülebilir seçimler yapabilmesi için tüm markalar bu bilgiyi herkesin erisebilecegi şekilde sunacaklardır.
 • Tüm markalar, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirecek ve çevresel ayak izlerini iyileştirmek için taahhütte bulunacaktır.
 • Tüm markalar ilerleme durumlarını rapor edecek ve taahhütlerine iliskin tüketicilerde farkındalık yaratacaklardır.
 • Tüketiciler, bir tüketici danışma kurulu aracılığıyla L’Oréal'in sürdürülebilirlik faaliyetleri üzerinde söz sahibi olacaktır.