L'Oréal İnsan Hakları Politikasını Paylaşıyor

L’Oréal, şeffaflığın giderek artan önemine ve talebine cevap vermek, aynı zamanda taahhütlerinin pratikte nasıl hayat bulduğunu daha açık bir şekilde açıklamak için İnsan Hakları Politikasını tüketicileri, paydaşları ve sivil toplum ile paylaştı.

L’Oréal; firma ve sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak, grubun kendi operasyonları veya iş ilişkileri yoluyla fiili veya potansiyel olarak dahil olabileceği İnsan Haklarına karşı herhangi bir etkiyi tespit etme ve bu soruna değinme sorumluluğuna sahip olduğuna inaniyor.